fredag 27. september 2013

the mist of mystery

The scariest monsters are the ones that lurk within our souls... 
                                                                                                   Edgar Allan Poe

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar