torsdag 23. mars 2017

inner perception

 If you don´t control your mind, someone else will.
                                                                          John Allston

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar